images
Elma Fidanı
GOLDEN DELICIOUS
GOLDEN DELICIOUS
Ağaç Özellikleri
Ağaçları orta kuvvetli yarı spur gelişir. MM106, MM111 ve klasik çöğür anaçlarında çok iyi performans gösterirler.
Meyve
Orta irilikte, geniş ve bir miktar uzunumsu bir forma sahip ve çekici görünümlüdür. Kabuğu sarı renkte, bazen güneş gören kısımları kırmızı renkle de süslenmiş olup, ortalama 78 mm. genişlikte, sap hariç 72 mm. uzunlukta ve yaklaşık 200 gram ağırlığındadır.
Tozlayıcı
Starkrimson Delicious, Starking Delicious.
Hasat Zamanı
Eylül ayının ortalarından Ekim ayının başlarına kadar. Eğer doğru olgunlaşma derecesinde ve iki seferde toplanırsa, meyveler uzun süre mükemmel lezzette kalır ve muhafaza sorunları asgariye indirgenir.
Anaç
Anaç Kullanımı; Elma klon anaçları üzerinde 2. yıldan itibaren ürün alınmaya başlanılmakta, tam verim çağı olan 7. yaşta ise dekara 8–10 ton ürün alınabilmektedir. Tam bodur M 9 ve bu anaçtan geliştirilen Pajam 1, Pajam 2
ve EMLA 9 gibi anaçlar fitoptoraya dayanıklı olup ateş yanıklığı bakteri- yel hastalığına kısmen hassastır. Bu anaçlarla 3 - 3,5 m yüksekliğe kadar çıkan telli destek sistemi ile bahçeler kurulmalıdır. Tam bodur anaçlarla kurulan bahçelerde dikim sıklığı; sıralar arası, 3,5-4 m, sıra üzeri 1-1,5 m olmalıdır. Spur tip çeşitler tam bodur elma klon anaçları üzerine aşılanmamalıdır. Bodur M9 amaçları üzerinde kurulan bahçelerde dekara 166- 250 arasında,
M26, M7 ve MM 106 yarı bodur klon anaçlarına aşılanan çeşitlerde dekara 65-120 arasında, kuvvetli gelişen MM 111 klon anacında 50- 85 arasında elma fidanı dikilebilir. MM 111 anacı diğer elma klon anaçlarına göre kurağa daha
mukavimdir.
 
Önemli Klon Anaçları ve Çeşitler;
 
M9: Bodur anaçlar üzerinde dünyada en çok kullanılan M9 anacıdır. Organik maddece zengin topraklarda daha iyi gelişirler. Dikimden itibaren ömrü boyunca desteğe ihtiyaç duyarlar. Çöğür anacının %20 - %30’u kadardır. 2. yılı meyve vermeye başlar. Budama ve terbiye şekline göre 3,5 - 4m. sıra arası, fidan arası ise 0,75 ile 2,5 m. arası çeşidine göre dikim yapılır.
 
M26: yaygın olarak kullanılan bir anaçtır, standart ağacın %40’ı kadardır. Desteğe ihtiyaç duyan bir anaçtır.
 
MM106: Kuvvetli gelişen destek istemeyen, yarı bodur bir anaçtır. Verimi açısından mükemmeldir. Islak bölgelere ve killi topraklara dikilmemelidir.
Boraz çürüklüğüne hassastır. Çeşidine göre sıra arası 4m ile 5m, fidan arası 2m ile 3m mesafede dikim yapılabilir.
 
MM111: MM106 anacına göre daha kuvvetli gelişen, destek istemeyen, zor torpak ve hava koşullarına uyum sağlayan yarı bodur bir anaçtır. Çöğür anacının %70 %80 büyüklüğünde ağaçlar oluşturur. Çeşidine göre 4mX5m, veya 3.5m X 5m dikim yapılabilir. Hastalık ve Zararlılar; Elma küllemesi, Elma
karalekesi, Monilya ve elma virüsleri önemli hastalıklar, Elma ağ kurdu, Elma iç kurdu, Elma pamuklu biti önemli zararlılar ararsında
yer almaktadır.
Açıklama

Benzer Ürünler