images
Diğerleri
SARI LOP (İncir)
SARI LOP (İncir)
Ağaç Özellikleri
Ağaçları 3-8 metre kadar bir taç yapar. Yayvan veya yuvarlak taçlıdır.
Meyve
İzmir ve Aydın yöresinde yaygın olarak yetiştirilen kurutmalık bir çeşittir. Sofralık olarak da değerlendirilir. Meyveler basık-yuvarlak, sarı renkli, meyve eti koyu kırmızı, bol çekirdekli dolgun ve tatlıdır. Genellikle susuz şartlarda yetiştirilir.
Tozlayıcı
Hasat Zamanı
10 Ağustos ile 30 Ağustos arasındadır.
Anaç
Açıklama

Benzer Ürünler